Aktualnie czytasz
Profilaktyka Zdrowotna – Dr Roman Duda

Profilaktyka Zdrowotna – Dr Roman Duda

Profilaktyka Zdrowotna - Dr Roman Duda

„Arnika” Świętokrzyskie Stowarzyszenie Reumatyków i Sympatyków w Kielcach, zaprosiło nas na spotkanie z Dr Romanem Dudą. Odpowiedzieliśmy oczywiście obecnością. Tematyką spotkania była „Profilaktyka Zdrowotna”
„Arnice” dziękujemy na zaproszenie a Panu Dr Romanowi Dudzie za ciekawy wykład. 

© 2020 Stowarzyszenie Razem Raźniej. Wszystkie prawa zastrzeżone.