Aktualnie czytasz
Podziękowania

Podziękowania

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę jako organizator Ogólnopolskiej Konferencji – leczenie biologiczne pragnie gorąco podziękować wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia.

W pierwszej kolejnokonferencjafotości dziękujemy Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach, za objęcie patronatem konferencji, przyjęcie jej pod swój dach, a przede wszystkim za udostępnienie tej wspanialej auli, na której się ona odbywała. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana Mariusza Stroińskiego, który zadbał o to by spełnić każdą prośbę z którą się do niego zwracaliśmy, czuwał nad sprawnym przebiegiem organizacji oraz wspierał nas swoim doświadczeniem organizacyjnym i dobrym słowem.

Zorganizowanie Konferencji w tym kształcie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie udzielone nam przez AbbVie Sp. z o.o., będącej jednym ze sponsorów imprezy oraz organizatorem rejestracji audiowizualnej jej przebiegu. Nie sposób nie wspomnieć tu o materiałach edukacyjnych dostarczonych przez firmę, które zostały przekazane uczestnikom i przyczynią się do podniesienia ich świadomości w zakresie tego czym jest łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów oraz jak sobie z nimi radzić. Szczególnie dziękujemy Pani Marcie Godlewskiej za cenne rady, pomoc w nadaniu ostatecznego kształtu wydarzeniu oraz podtrzymywanie nas na duchu w całym procesie organizacyjnym.

Równie ważny wkład w organizację Konferencji wniósł Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, a szczególnie jego Klinika Dermatologii Oprócz nadzoru merytorycznego nad wydarzeniem, zadbał o jego skuteczną promocję. Najważniejsze jest jednak to, iż trzech kluczowych prelegentów tej konferencji jest pracownikami szpitala i mogło się podzielić z nami doświadczeniem. I znów indywidualne podziękowania kierujemy do Pani prof. Beaty Kręcisz, reprezentującej zarówno Szpital, jak i Uniwersytet, za pomoc w zorganizowaniu imprezy, cenne uwagi i podpowiedzi, które były nam bardzo pomocne w trakcie organizacji oraz za wygłoszoną prelekcję, która znacznie przybliżyła nam problem z którym się zmagamy.

I wreszcie Angelius Provita, będący naszym partnerem organizacyjnym już od fazy projektu. Firmie zawdzięczamy wydruk materiałów promocyjnych, zarówno odnoszących się do konferencji, jak i promujących Stowarzyszenie oraz dwa wykłady zaprezentowane przez jej pracowników. Oddzielne podziękowania kierujemy do Pani Ewy Gwiazdy, która od samego początku uczestniczyła w pracach nadających konferencji ostateczny kształt wspierając nas swoim doświadczeniem i wiedzą.

Zdobywanie wiedzy jest czynnością energochłonną i dlatego ze wsparciem przyszły Green DietBuffet, który zapewnił pyszną zdrową przekąskę oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. które zadbało o odpowiednie nawodnienie uczestników Buskowianką. Ponadto Uzdrowisko ufundowało wspaniałe zestawy upominkowe, którymi została uhonorowana prowadząca Konferencję oraz dwie osoby, które przyjechały z największej odległości.

Wśród kluczowych partnerów przedsięwzięcia należy wymienić Novartis Sp. z o.o., który wsparł nas finansowo, a udzielając swego loga do promocji podniósł jego prestiż, podczas gdy o satysfakcję uczestników zadbały firmy DermaProfil Sp. z o.o., producent linii kosmetyków, oprócz organizacji stoiska, zadbała o to by większość uczestników opuściła salę z wylosowanym małym upominkiem oraz firma Farmina Sp. z o.o., właściciel linii Mediderm, oprócz organizacji stoiska, ufundowania nagród i dostarczenia próbek także przygotowała dla nas prezentację dotyczącą pielęgnację skóry. I wreszcie firma Bioarp bez której, w ostatnim czasie, nie może się obyć żadne spotkanie Stowarzyszenia, a jej przedstawiciel  Pan Robert Rudzki wręcz stał się przyjacielem naszej organizacji.

Wyczerpanie tematyki konferencji nie byłoby możliwe, gdyby nie Oddział Świętokrzyski NFZ, który przybliżył nam w prelekcji problematykę programów lekowych oraz nadał spotkaniu praktycznego charakteru, gdyż na jego stoisku można było zdobyć dostęp do ZIP, uzyskać informację o możliwości leczenia zarówno reumatologicznego, jak i dermatologicznego w województwie. Nieocenionej pomocy w organizacji i promocji wydarzenia udzieliła nam Rzecznik Prasowa Pani Beata Szczepanek. Równie ważną rolę odegrało Świętokrzyskie Centrum Onkologii, które przyjęło na siebie rolę jednego z prelegentów oraz organizatora stoiska propagującego programy profilaktyczne i zdrowy tryb życia.

See Also

Dziękujemy Agencji Reklamowej Cztery Asy za pomoc w wyprodukowaniu i wydrukowaniu materiałów reklamowych, gadżetów i innych rzeczy niezbędnych w procesie organizacyjnym.

I wreszcie słowa podziękowania kieruję do współpracujących z nami mediów. W pierwszej kolejności pragniemy podziękować portalowi Biotechnologia.pl, który oprócz bieżącej promocji działań, dostarczył nam bardzo ciekawych publikacji. Dziękujemy za promocję naszym patronom medialnym Echu Dnia i Medycynie praktycznej, oraz Radiu Kielce, które także włączyło się w promocję imprezy. Dziękujemy Radiu eM Kielce za relację z imprezy.

Powyżej wymieniliśmy tylko część naszych partnerów. Część z nich pragnęła zachować anonimowość. Wszystkim jednak serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że będą nas wspierać w przyszłości.

 

© 2020 Stowarzyszenie Razem Raźniej. Wszystkie prawa zastrzeżone.