Aktualnie czytasz
Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

11 czerwca byliśmy gośćmi w Centrum Kultury w Jędrzejowie, na konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, organizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Partnerem Lokalnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Celami wydarzenia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów między różnymi podmiotami ekonomii społecznej.

© 2020 Stowarzyszenie Razem Raźniej. Wszystkie prawa zastrzeżone.