BIBLIOTEKA

Biblioteka Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę

Choroby autoimmunologiczne, z którymi boryka się większość naszych członków, takie jak łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów, czy atopowe zapalenie skóry są z reguły nieuleczalne i musimy nauczyć się z nimi żyć, tak aby móc w miarę normalnie funkcjonować w życiu. Bardzo w tym pomaga dostęp do rzetelnej, sprawdzonej i na bieżąco uaktualnianej wiedzy, zarówno medycznej, jak i okołomedyczej. Jest to szczególnie istotne w obecnej dobie internetu, gdzie roi się od niesprawdzonych informacji, stwarzających wręcz zagrożenie dla zdrowia i życia w przypadku ich stosowania w praktyce.

Dlatego realizując naszą misję edukacyjną staramy się gromadzić i udostępniać dla Państwa ukazujące się na naszym rynku publikacje poświęcone tej tematyce, szczególnie te, napisane przystępnym dla pacjenta językiem. Mając na uwadze osoby, które z różnych względów pozbawione są dostępu do internetu staramy się wszystkie treści posiadać w wersji papierowej. W drugą stronę – staramy się pozyskać wersje elektroniczne materiałów znanych głównie z wydruków, tak aby zapewnić do nich dostęp zdalny.

Wybierając materiały do biblioteczki poddajemy je starannej selekcji i opiniujemy w środowisku medycznym, przykładając starania, by udostępniana przez nas wiedza była rzetelna. Jednakże ani Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę, ani osoby zaangażowane w organizację biblioteczki nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane w nich treści, ani za skutki wykorzystywania ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Biblioteka Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę, została podzielna na cztery typy wydawnicze (książka, poradnik, czasopismo, artykuł), a każdy z typów ze względu na tematykę.

Wszystkie pozycje oznaczona sygnaturą, dostępna jest w biurze stowarzyszenia.